Akcijos „MĖGAUKIS SAVO TWIX SU KAVA” taisyklės:

 • 1.AKCIJOS UŽSAKOVAS IR ORGANIZATORIUS

 • 1.1.Akcijos „MĖGAUKIS SAVO TWIX SU KAVA”, toliau tekste „Akcija“, organizatorius yra UAB „Mars Lietuva“, įmonės registracijos kodas 111446581, juridinis adresas Statybininkų g. 2, LT-96002 Gargždai, Lietuva, toliau tekste „Organizatorius“.

 • 1.2.Organizatoriaus interesus, susijusius su Akcijos prizų (išvardintų 7 punkte) distribucija, atstovauja prizų koordinatorius UAB „MakesYouLocal“, įmonės kodas 304185357, įsikūrusi adresu Trakų g. 7-15, Vilnius, Lietuva, toliau tekste „Koordinatorius“.

 • 2.AKCIJOS VIETA IR PERIODAS

 • 2.1.Akcija vyksta nuo 2018 m. vasario 1 d. 00:00 val. (pirmoji registracijos diena) iki 2018m. kovo 31 d. 00.00 val. (paskutinė registracijos diena).

 • 2.2.Akcija vyksta Lietuvos teritorijoje esančiose prekybos vietose, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.

 • 3.AKCIJOS DALYVIAI

 • 3.1.Akcijoje turi teisę dalyvauti fiziniai asmenys sulaukę 13 metų ir vyreni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos metu įsigiję bent vieną iš „Twix“ šokolado batonėlių ir užsiregistravę Akcijai šių taisyklių 5 punkte nurodytu būdu.

 • 3.2.Akcijoje negali dalyvauti UAB „MARS Lietuva“ ir UAB „MakesYouLocal“ darbuotojai.

 • 4.AKCIJOS PRIZŲ FONDAS

 • 4.1.Pagrindinis prizas - ,,Sage” espreso kavos aparatas – 2 vnt.

 • 4.2.Papildomi prizai – Termosinis ,,Contigo” puodelis – 50 vnt.

 • 5.DALYVAVIMO SĄLYGOS

 • 5.1.Akcijoje norintys dalyvauti asmenys, privalo Akcijos metu įsigyti bent vieną „Twix“ akcijos pakuotės šokolado batonėlį ir atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas.

 • 5.2.Akcijoje norintys dalyvauti asmenys, privalo registruotis Akcijos internetinėje svetainėje www.twix.lt. Registruojantis būtina nurodyti šiuos duomenis:

  • Vardas;
  • Pavardė;
  • Pakuotės numeris;
  • Telefono numeris;
  • El. paštas;
 • 5.3.Registracijos metu dalyvis privalo užpildyti visus būtinus registracijos laukelius. Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Akcijos dalyvių sąrašo.

 • 5.4.Vienas dalyvis gali registruotis Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas vieną iš Akcijos produktų ir registruodamas naują unikalų pirkinio pakuotės numerį.

 • 5.5.Visi registruoti unikalūs pirkinių pakuočių numeriai dalyvaus Akcijoje. Pakartotinai registruoti unikalūs pirkinių pakuočių numeriai lošime nedalyvaus – jie bus panaikinti.

 • 5.6.Pirkinio pakuotę būtina išsaugoti iki Akcijos pabaigos.

 • 5.7.Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami marketingo tikslais ir perduoti Akcijos Organizatoriui. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia.

 • 6.AKCIJOS EIGA

 • 6.1.Kiekvieną mėnesį bus laimėta po 1 ,,Sage” espreso kavos aparatą ir po  25 termosinius ,,Contigo” puodelius. Pusė prizų bus išdalinta žaidimo laikotarpio viduryje ir kita pusė prizų žaidimo pabaigoje.

 • 6.2.Kiekvienas laimėtojas bus publikuojamas interneto svetainėje www.twix.lt , praėjus 3 darbo dienoms po kiekvieno lošimo.

 • 6.3.Kiekvieną prizo gavėją organizatoriai asmeniškai informuos el. paštu ar telefonu.

 • 7.PRIZŲ ATSIĖMIMAS

 • 7.1.Prizų laimėtojai, pateikę laimingojo pirkinio originalią pakuotę ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prizus galės atsiimti adresu UAB „MakesYouLocal“ adresu Trakų g.  7-15, Vilnius (darbo dienomis 13.00 - 17.00 val.) iki 2018 m. balandžio 26 d. Papildoma informacija teikiama telefonu +370 693 37348.

 • 7.2.Paštu prizai nebus siunčiami. Prizus, laimėtojai turi atsiimti patys.

 • 7.3.Atsiimant prizą su savimi reikia turėti laimingo pirkinio originalią pakuotę ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 • 7.4.Visi laimėtojų sąrašuose paskelbti asmenys privalo iki 2018 m. balandžio 26 d. pateikti Akcijos koordinatoriui laimingo pirkinio originalią pakuotę.

 • 7.5.Prizai, kurie nebus atsiimti iki 2018 m. balandžio 26 d. liks Akcijos Organizatoriaus nuosavybe.

 • 7.6.Jei Akcijos laimėtojas yra nepilnametis, pateikiant duomenis jį turi lydėti vienas iš tėvų ar globėjų bei pateikti asmens tapatybę ir globą patvirtinantį dokumentą.

 • 8.ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ

 • 8.1.Organizatorius neatsako už prizų išdavimą, jei dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis, jei Akcijos metu keičiasi dalyvio duomenys dėl kurių neįmanoma jo surasti.

 • 8.2.Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamos Akcijos vykdymui, organizatorius deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.

 • 8.3.Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.twix.lt.

 • 9.SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 • 9.1.Visos Akcijos taisyklės, nustatytos šio dokumento, yra galutinės ir vienodos visiems Akcijos dalyviams.

 • 9.2.Akcijos dalyviai turi teisę reikšti pretenzijas dėl Akcijos vykdymo iki 2018-04-03, pateikdami raštišką pareiškimą UAB „MakesYouLocal“, Trakų g. 7-15, Vilnius. Į visas pretenzijas bus atsakyta per 15 darbo dienų. Telefonas pasiteirauti +370 693 37346 (darbo dienomis 09.00 –17.00 val.).

 • 9.3.Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

 • 10.PAPILDOMA INFORMACIJA

 • 10.1.Papildoma informacija teikiama telefonu +370 693 37346 ar el. paštu vilnius@makesyoulocal.dk